Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / raciborski ...
raciborski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 108230
Powierzchnia: 543.98 km2
Zaludnienie: 198 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 69
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 69
Liczba uprawnionych do głosowania: 89338
Liczba wydanych kart: 40113
 44.90%
brak35.31%37.10%38.89%40.68%42.47%44.26%46.05%47.84%49.63%51.42% 
danych37.09%38.88%40.67%42.46%44.25%46.04%47.83%49.62%51.41%53.21% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
241102 Kornowac, gm. 3854 2049 2049 2027 53.17
241103 Krzanowice, gm. 4858 1716 1715 1705 35.32
241104 Krzyżanowice, gm. 9349 3538 3538 3506 37.84
241105 Kuźnia Raciborska, gm. 9745 3855 3855 3813 39.56
241106 Nędza, gm. 5893 2482 2482 2438 42.12
241107 Pietrowice Wielkie, gm. 5740 2153 2153 2133 37.51
241101 Racibórz, m. 45632 22739 22738 22506 49.83
241108 Rudnik, gm. 4267 1581 1581 1567 37.05
  raciborski 89338 40113 40111 39695 44.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 52228 25294 25292 25034 48.43
2 Wieś 37110 14819 14819 14661 39.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3854 2049 2049 2027 53.17
2 od 5 001 do 10 000 20758 7932 7931 7843 38.21
3 od 10 001 do 20 000 19094 7393 7393 7319 38.72
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 45632 22739 22738 22506 49.83
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00