Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / niżański ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 26948
Liczba głosów na kandydata: 7388
% głosów na kandydata: 27.42
 27.42%
brak9.94%12.54%15.14%17.74%20.34%22.94%25.54%28.14%30.74%33.34% 
danych12.53%15.13%17.73%20.33%22.93%25.53%28.13%30.73%33.33%35.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
181201 Harasiuki, gm. 5014 2435 2435 2408 532 22.09
181202 Jarocin, gm. 4366 1930 1930 1901 517 27.20
181203 Jeżowe, gm. 7571 4576 4576 4567 454 9.94
181204 Krzeszów, gm. 3480 1726 1726 1713 379 22.12
181205 Nisko, gm. 18218 9213 9211 9098 3213 35.32
181206 Rudnik nad Sanem, gm. 8252 3971 3970 3928 1410 35.90
181207 Ulanów, gm. 6955 3357 3357 3333 883 26.49
  niżański 53856 27208 27205 26948 7388 27.42

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 19790 10011 10010 9897 3877 39.17
2 Wieś 34066 17197 17195 17051 3511 20.59
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3480 1726 1726 1713 379 22.12
2 od 5 001 do 10 000 16335 7722 7722 7642 1932 25.28
3 od 10 001 do 20 000 15823 8547 8546 8495 1864 21.94
4 od 20 001 do 50 000 18218 9213 9211 9098 3213 35.32
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00