Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / niżański ...
niżański
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 68259
Powierzchnia: 785.58 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 62
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 62
Liczba uprawnionych do głosowania: 53856
Liczba wydanych kart: 27208
 50.52%
brak44.20%45.83%47.46%49.09%50.72%52.35%53.98%55.61%57.24%58.87% 
danych45.82%47.45%49.08%50.71%52.34%53.97%55.60%57.23%58.86%60.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181201 Harasiuki, gm. 5014 2435 2435 2408 48.56
181202 Jarocin, gm. 4366 1930 1930 1901 44.21
181203 Jeżowe, gm. 7571 4576 4576 4567 60.44
181204 Krzeszów, gm. 3480 1726 1726 1713 49.60
181205 Nisko, gm. 18218 9213 9211 9098 50.57
181206 Rudnik nad Sanem, gm. 8252 3971 3970 3928 48.12
181207 Ulanów, gm. 6955 3357 3357 3333 48.27
  niżański 53856 27208 27205 26948 50.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19790 10011 10010 9897 50.59
2 Wieś 34066 17197 17195 17051 50.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3480 1726 1726 1713 49.60
2 od 5 001 do 10 000 16335 7722 7722 7642 47.27
3 od 10 001 do 20 000 15823 8547 8546 8495 54.02
4 od 20 001 do 50 000 18218 9213 9211 9098 50.57
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00