Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 23410
Liczba głosów na kandydata: 8573
% głosów na kandydata: 36.62
 36.62%
brak25.36%27.75%30.14%32.53%34.92%37.31%39.70%42.09%44.48%46.87% 
danych27.74%30.13%32.52%34.91%37.30%39.69%42.08%44.47%46.86%49.26% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180902 Cieszanów, gm. 6080 3029 3027 2989 1057 35.36
180903 Horyniec-Zdrój, gm. 4260 2107 2107 2082 946 45.44
180904 Lubaczów, gm. 7240 3378 3378 3335 958 28.73
180901 Lubaczów, m. 10407 5600 5596 5536 2727 49.26
180905 Narol, gm. 6824 3378 3378 3337 1014 30.39
180906 Oleszyce, gm. 5276 2734 2733 2694 941 34.93
180907 Stary Dzików, gm. 3684 1880 1880 1861 472 25.36
180908 Wielkie Oczy, gm. 3079 1589 1589 1576 458 29.06
  lubaczowski 46850 23695 23688 23410 8573 36.62

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 16999 9019 9012 8910 4055 45.51
2 Wieś 29851 14676 14676 14500 4518 31.16
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6763 3469 3469 3437 930 27.06
2 od 5 001 do 10 000 29680 14626 14623 14437 4916 34.05
3 od 10 001 do 20 000 10407 5600 5596 5536 2727 49.26
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00