Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / szydłowiecki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 16950
Liczba głosów na kandydata: 4597
% głosów na kandydata: 27.12
 27.12%
brak15.44%17.14%18.84%20.54%22.24%23.94%25.64%27.34%29.04%30.74% 
danych17.13%18.83%20.53%22.23%23.93%25.63%27.33%29.03%30.73%32.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
143001 Chlewiska, gm. 5295 2642 2642 2612 635 24.31
143002 Jastrząb, gm. 4033 2098 2098 2070 468 22.61
143003 Mirów, gm. 2961 1534 1534 1522 235 15.44
143004 Orońsko, gm. 4556 2520 2520 2486 581 23.37
143005 Szydłowiec, gm. 15570 8344 8342 8260 2678 32.42
  szydłowiecki 32415 17138 17136 16950 4597 27.12

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 11577 6233 6233 6175 2253 36.49
2 Wieś 20838 10905 10903 10775 2344 21.75
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 2961 1534 1534 1522 235 15.44
2 od 5 001 do 10 000 13884 7260 7260 7168 1684 23.49
3 od 10 001 do 20 000 15570 8344 8342 8260 2678 32.42
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00