Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / szydłowiecki ...
szydłowiecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 41054
Powierzchnia: 452.22 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 32415
Liczba wydanych kart: 17138
 52.87%
brak49.90%50.45%51.00%51.55%52.10%52.65%53.20%53.75%54.30%54.85% 
danych50.44%50.99%51.54%52.09%52.64%53.19%53.74%54.29%54.84%55.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
143001 Chlewiska, gm. 5295 2642 2642 2612 49.90
143002 Jastrząb, gm. 4033 2098 2098 2070 52.02
143003 Mirów, gm. 2961 1534 1534 1522 51.81
143004 Orońsko, gm. 4556 2520 2520 2486 55.31
143005 Szydłowiec, gm. 15570 8344 8342 8260 53.59
  szydłowiecki 32415 17138 17136 16950 52.87
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11577 6233 6233 6175 53.84
2 Wieś 20838 10905 10903 10775 52.33
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2961 1534 1534 1522 51.81
2 od 5 001 do 10 000 13884 7260 7260 7168 52.29
3 od 10 001 do 20 000 15570 8344 8342 8260 53.59
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00