Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ostrowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 33600
Liczba głosów na kandydata: 9758
% głosów na kandydata: 29.04
 29.04%
brak13.28%16.10%18.92%21.74%24.56%27.38%30.20%33.02%35.84%38.66% 
danych16.09%18.91%21.73%24.55%27.37%30.19%33.01%35.83%38.65%41.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
141602 Andrzejewo, gm. 3611 2190 2189 2176 289 13.28
141603 Boguty-Pianki, gm. 2281 1561 1561 1549 280 18.08
141604 Brok, gm. 2691 1705 1705 1683 663 39.39
141605 Małkinia Górna, gm. 9902 5460 5458 5423 1585 29.23
141606 Nur, gm. 2685 1651 1651 1630 342 20.98
141607 Ostrów Mazowiecka, gm. 10012 5233 5232 5181 1327 25.61
141601 Ostrów Mazowiecka, m. 18209 9980 9980 9881 4096 41.45
141608 Stary Lubotyń, gm. 3088 1762 1762 1735 258 14.87
141609 Szulborze Wielkie, gm. 1498 836 836 823 160 19.44
141610 Wąsewo, gm. 3678 1841 1841 1826 462 25.30
141611 Zaręby Kościelne, gm. 3109 1707 1707 1693 296 17.48
  ostrowski 60764 33926 33922 33600 9758 29.04

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 20465 11411 11411 11292 4701 41.63
2 Wieś 40299 22515 22511 22308 5057 22.67
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 22641 13253 13252 13115 2750 20.97
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 19914 10693 10690 10604 2912 27.46
4 od 20 001 do 50 000 18209 9980 9980 9881 4096 41.45
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00