Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ostrowski ...
ostrowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 76820
Powierzchnia: 1218.06 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 67
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 67
Liczba uprawnionych do głosowania: 60764
Liczba wydanych kart: 33926
 55.83%
brak50.04%51.88%53.72%55.56%57.40%59.24%61.08%62.92%64.76%66.60% 
danych51.87%53.71%55.55%57.39%59.23%61.07%62.91%64.75%66.59%68.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141602 Andrzejewo, gm. 3611 2190 2189 2176 60.65
141603 Boguty-Pianki, gm. 2281 1561 1561 1549 68.43
141604 Brok, gm. 2691 1705 1705 1683 63.36
141605 Małkinia Górna, gm. 9902 5460 5458 5423 55.14
141606 Nur, gm. 2685 1651 1651 1630 61.49
141607 Ostrów Mazowiecka, gm. 10012 5233 5232 5181 52.27
141601 Ostrów Mazowiecka, m. 18209 9980 9980 9881 54.81
141608 Stary Lubotyń, gm. 3088 1762 1762 1735 57.06
141609 Szulborze Wielkie, gm. 1498 836 836 823 55.81
141610 Wąsewo, gm. 3678 1841 1841 1826 50.05
141611 Zaręby Kościelne, gm. 3109 1707 1707 1693 54.91
  ostrowski 60764 33926 33922 33600 55.83
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20465 11411 11411 11292 55.76
2 Wieś 40299 22515 22511 22308 55.87
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 22641 13253 13252 13115 58.54
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 19914 10693 10690 10604 53.70
4 od 20 001 do 50 000 18209 9980 9980 9881 54.81
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00