Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / ciechanowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 38232
Liczba głosów na kandydata: 15191
% głosów na kandydata: 39.73
 39.73%
brak19.11%21.99%24.87%27.75%30.63%33.51%36.39%39.27%42.15%45.03% 
danych21.98%24.86%27.74%30.62%33.50%36.38%39.26%42.14%45.02%47.91% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
140202 Ciechanów, gm. 5068 2324 2324 2295 861 37.52
140201 Ciechanów, m. 36991 20934 20926 20662 9898 47.90
140203 Glinojeck, gm. 6459 2918 2918 2879 1096 38.07
140204 Gołymin-Ośrodek, gm. 3234 1642 1642 1622 310 19.11
140205 Grudusk, gm. 3124 1704 1704 1682 444 26.40
140206 Ojrzeń, gm. 3467 1693 1693 1674 409 24.43
140207 Opinogóra Górna, gm. 4729 2341 2341 2311 593 25.66
140208 Regimin, gm. 3943 1945 1945 1932 592 30.64
140209 Sońsk, gm. 6304 3214 3214 3175 988 31.12
  ciechanowski 73319 38715 38707 38232 15191 39.73

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 41544 22967 22959 22669 10659 47.02
2 Wieś 31775 15748 15748 15563 4532 29.12
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 9825 5039 5039 4978 1163 23.36
2 od 5 001 do 10 000 26503 12742 12742 12592 4130 32.80
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 36991 20934 20926 20662 9898 47.90
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00