Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / zduńskowolski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 28712
Liczba głosów na kandydata: 13241
% głosów na kandydata: 46.12
 46.12%
brak34.66%36.27%37.88%39.49%41.10%42.71%44.32%45.93%47.54%49.15% 
danych36.26%37.87%39.48%41.09%42.70%44.31%45.92%47.53%49.14%50.76% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
101902 Szadek, gm. 5923 2974 2974 2934 1017 34.66
101903 Zapolice, gm. 3834 1863 1863 1847 699 37.85
101904 Zduńska Wola, gm. 8881 4529 4529 4483 1666 37.16
101901 Zduńska Wola, m. 35244 19682 19679 19448 9859 50.69
  zduńskowolski 53882 29048 29045 28712 13241 46.12

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 36910 20605 20602 20361 10232 50.25
2 Wieś 16972 8443 8443 8351 3009 36.03
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3834 1863 1863 1847 699 37.85
2 od 5 001 do 10 000 5923 2974 2974 2934 1017 34.66
3 od 10 001 do 20 000 8881 4529 4529 4483 1666 37.16
4 od 20 001 do 50 000 35244 19682 19679 19448 9859 50.69
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00