Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / wieruszowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 17016
Liczba głosów na kandydata: 6803
% głosów na kandydata: 39.98
 39.98%
brak30.87%32.52%34.17%35.82%37.47%39.12%40.77%42.42%44.07%45.72% 
danych32.51%34.16%35.81%37.46%39.11%40.76%42.41%44.06%45.71%47.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
101801 Bolesławiec, gm. 3369 1644 1644 1619 655 40.46
101802 Czastary, gm. 3179 1540 1540 1519 517 34.04
101803 Galewice, gm. 4919 2352 2352 2317 865 37.33
101804 Lututów, gm. 3776 1929 1929 1901 587 30.88
101805 Łubnice, gm. 3286 1561 1560 1527 588 38.51
101806 Sokolniki, gm. 3893 1958 1958 1938 661 34.11
101807 Wieruszów, gm. 11475 6276 6275 6195 2930 47.30
  wieruszowski 33897 17260 17258 17016 6803 39.98

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 7174 3947 3946 3892 2028 52.11
2 Wieś 26723 13313 13312 13124 4775 36.38
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 17503 8632 8631 8504 3008 35.37
2 od 5 001 do 10 000 4919 2352 2352 2317 865 37.33
3 od 10 001 do 20 000 11475 6276 6275 6195 2930 47.30
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00