Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 393385
Liczba głosów na kandydata: 262403
% głosów na kandydata: 66.70
 66.70%
brak58.88%60.14%61.40%62.66%63.92%65.18%66.44%67.70%68.96%70.22% 
danych60.13%61.39%62.65%63.91%65.17%66.43%67.69%68.95%70.21%71.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
080100 gorzowski 52295 24364 24363 24042 15723 65.40
086101 Gorzów Wielkopolski, m. 98552 52992 52957 52362 34603 66.08
080200 krośnieński 45163 20774 20772 20500 13995 68.27
080300 międzyrzecki 48769 23631 23621 23386 16037 68.58
080400 nowosolski 69401 33008 32992 32654 20105 61.57
080500 słubicki 36741 17330 17326 17134 11641 67.94
080600 strzelecko-drezdenecki 40657 18184 18183 17993 12062 67.04
080700 sulęciński 28863 13290 13291 13125 8296 63.21
080800 świebodziński 45126 22156 22153 21905 14771 67.43
081200 wschowski 31451 15778 15776 15575 9171 58.88
086201 Zielona Góra, m. 91598 54575 54546 53911 38496 71.41
080900 zielonogórski 72589 36007 36006 35609 24989 70.18
081000 żagański 65247 29731 29721 29385 18561 63.16
081100 żarski 78562 36235 36219 35804 23953 66.90
  lubuskie 805014 398055 397926 393385 262403 66.70

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 531964 277114 276992 273841 185967 67.91
2 Wieś 273050 120941 120934 119544 76436 63.94
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 82836 36217 36217 35833 22904 63.92
2 od 5 001 do 10 000 167593 76031 76012 75068 49554 66.01
3 od 10 001 do 20 000 179785 85738 85729 84765 56790 67.00
4 od 20 001 do 50 000 184650 92502 92465 91446 60056 65.67
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 190150 107567 107503 106273 73099 68.78
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00