Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 17630
Liczba głosów na kandydata: 10786
% głosów na kandydata: 61.18
 61.18%
brak51.36%52.89%54.42%55.95%57.48%59.01%60.54%62.07%63.60%65.13% 
danych52.88%54.41%55.94%57.47%59.00%60.53%62.06%63.59%65.12%66.66% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040402 Chełmno, gm. 4066 1499 1499 1476 866 58.67
040401 Chełmno, m. 16019 7944 7944 7846 5230 66.66
040403 Kijewo Królewskie, gm. 3416 1533 1533 1501 771 51.37
040404 Lisewo, gm. 4031 1585 1584 1570 906 57.71
040405 Papowo Biskupie, gm. 3423 1352 1352 1330 764 57.44
040406 Stolno, gm. 3960 1542 1542 1521 836 54.96
040407 Unisław, gm. 5347 2412 2412 2386 1413 59.22
  chełmiński 40262 17867 17866 17630 10786 61.18

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 16019 7944 7944 7846 5230 66.66
2 Wieś 24243 9923 9922 9784 5556 56.79
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6839 2885 2885 2831 1535 54.22
2 od 5 001 do 10 000 17404 7038 7037 6953 4021 57.83
3 od 10 001 do 20 000 16019 7944 7944 7846 5230 66.66
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00