Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / bieruńsko-lędziński / Bojszowy, gm.
Bojszowy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6966
Powierzchnia: 34.07 km2
Zaludnienie: 204 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5509
Liczba wydanych kart: 3426
 62.19%
brak54.38%55.17%55.96%56.75%57.54%58.33%59.12%59.91%60.70%61.49% 
danych55.16%55.95%56.74%57.53%58.32%59.11%59.90%60.69%61.48%62.28% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Bojszowy, ul. Świętego Jana 33 1425 823 823 815 57.75
2 Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 1647 1003 1003 998 60.90
3 Szkoła Podstawowa Międzyrzecze, ul. Żubrów 13 638 406 406 405 63.64
4 Szkoła Podstawowa Świerczyniec, ul. Sierpowa 38 1799 1194 1194 1183 66.37
=   5509  3426  3426  3401  62.19