Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / rybnicki / Gaszowice, gm.
Gaszowice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9001
Powierzchnia: 19.54 km2
Zaludnienie: 460 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 7126
Liczba wydanych kart: 3699
 51.91%
brak51.90%52.60%53.30%54.00%54.70%55.40%56.10%56.80%57.50%58.20% 
danych52.59%53.29%53.99%54.69%55.39%56.09%56.79%57.49%58.19%58.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury i Sportu ul.Rydułtowska 7, Gaszowice 2330 1354 1354 1326 58.11
2 Gimnazjum w Piecach ul.Rydułtowska 9, Piece 794 385 385 382 48.49
3 Szkoła Podstawowa w Szczerbicach ul.Szkolna 6, Szczerbice 1740 891 891 886 51.21
4 Szkoła Podstawowa w Czernicy ul.Wolności 41, Czernica 2262 1069 1067 1063 47.26
=   7126  3699  3697  3657  51.91