Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / będziński ...
będziński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 148661
Powierzchnia: 368.02 km2
Zaludnienie: 403 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 94
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 94
Liczba uprawnionych do głosowania: 123904
Liczba wydanych kart: 66552
 53.71%
brak51.09%51.65%52.21%52.77%53.33%53.89%54.45%55.01%55.57%56.13% 
danych51.64%52.20%52.76%53.32%53.88%54.44%55.00%55.56%56.12%56.69% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240101 Będzin, m. 47043 25157 25151 24770 53.48
240104 Bobrowniki, gm. 9341 5164 5163 5088 55.28
240102 Czeladź, m. 27469 14890 14883 14662 54.21
240105 Mierzęcice, gm. 6064 3159 3159 3110 52.09
240106 Psary, gm. 9442 4986 4986 4919 52.81
240107 Siewierz, gm. 10126 5173 5172 5117 51.09
240108 Sławków, m. 5631 3189 3189 3133 56.63
240103 Wojkowice, m. 8788 4834 4829 4751 55.01
  będziński 123904 66552 66532 65550 53.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 93566 50574 50556 49796 54.05
2 Wieś 30338 15978 15976 15754 52.67
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 20483 11182 11177 10994 54.59
3 od 10 001 do 20 000 28909 15323 15321 15124 53.00
4 od 20 001 do 50 000 27469 14890 14883 14662 54.21
5 od 50 001 do 100 000 47043 25157 25151 24770 53.48
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00