Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / malborski ...
malborski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 63824
Powierzchnia: 494.63 km2
Zaludnienie: 129 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 37
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 50100
Liczba wydanych kart: 24710
 49.32%
brak41.02%42.31%43.60%44.89%46.18%47.47%48.76%50.05%51.34%52.63% 
danych42.30%43.59%44.88%46.17%47.46%48.75%50.04%51.33%52.62%53.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220903 Lichnowy, gm. 3559 1484 1484 1442 41.70
220904 Malbork, gm. 3350 1403 1403 1383 41.88
220901 Malbork, m. 30827 16603 16601 16414 53.86
220906 Miłoradz, gm. 2663 1162 1162 1145 43.64
220907 Nowy Staw, gm. 6083 2495 2495 2459 41.02
220908 Stare Pole, gm. 3618 1563 1561 1542 43.20
  malborski 50100 24710 24706 24385 49.32
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 35862 18746 18744 18527 52.27
2 Wieś 14238 5964 5962 5858 41.89
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13190 5612 5610 5512 42.55
2 od 5 001 do 10 000 6083 2495 2495 2459 41.02
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 30827 16603 16601 16414 53.86
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00