Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / kwidzyński ...
kwidzyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 82033
Powierzchnia: 834.48 km2
Zaludnienie: 98 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 63805
Liczba wydanych kart: 29889
 46.84%
brak35.41%37.21%39.01%40.81%42.61%44.41%46.21%48.01%49.81%51.61% 
danych37.20%39.00%40.80%42.60%44.40%46.20%48.00%49.80%51.60%53.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220702 Gardeja, gm. 6392 2264 2264 2235 35.42
220703 Kwidzyn, gm. 8178 3442 3442 3388 42.09
220701 Kwidzyn, m. 29997 16013 16013 15861 53.38
220704 Prabuty, gm. 10557 4689 4689 4641 44.42
220705 Ryjewo, gm. 4361 1706 1706 1683 39.12
220706 Sadlinki, gm. 4320 1775 1775 1759 41.09
  kwidzyński 63805 29889 29889 29567 46.84
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 37667 19536 19536 19340 51.87
2 Wieś 26138 10353 10353 10227 39.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 15073 5745 5745 5677 38.11
3 od 10 001 do 20 000 18735 8131 8131 8029 43.40
4 od 20 001 do 50 000 29997 16013 16013 15861 53.38
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00