Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / chojnicki ...
chojnicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 94497
Powierzchnia: 1364.25 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 73777
Liczba wydanych kart: 41058
 55.65%
brak51.90%52.80%53.70%54.60%55.50%56.40%57.30%58.20%59.10%60.00% 
danych52.79%53.69%54.59%55.49%56.39%57.29%58.19%59.09%59.99%60.90% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220202 Brusy, gm. 10455 6364 6364 6321 60.87
220203 Chojnice, gm. 13480 7045 7045 6974 52.26
220201 Chojnice, m. 31727 18199 18194 18013 57.36
220204 Czersk, gm. 16377 8500 8500 8424 51.90
220205 Konarzyny, gm. 1738 950 950 933 54.66
  chojnicki 73777 41058 41053 40665 55.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 42938 24600 24595 24359 57.29
2 Wieś 30839 16458 16458 16306 53.37
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 1738 950 950 933 54.66
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 23935 13409 13409 13295 56.02
4 od 20 001 do 50 000 48104 26699 26694 26437 55.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00