Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / bytowski / Studzienice, gm.
Studzienice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3528
Powierzchnia: 175.96 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2964
Liczba wydanych kart: 1676
 56.55%
brak42.15%43.93%45.71%47.49%49.27%51.05%52.83%54.61%56.39%58.17% 
danych43.92%45.70%47.48%49.26%51.04%52.82%54.60%56.38%58.16%59.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa,ul.Brzozowa 7,Studzienice 1543 882 882 878 57.16
2 Świetlica Wiejska, Półczno 6 624 354 354 350 56.73
3 Ośrodek Kultury Gminy Studzienice, Ugoszcz 12b 797 440 440 438 55.21
=   2964  1676  1676  1666  56.55