Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / bytowski / Parchowo, gm.
Parchowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3653
Powierzchnia: 130.91 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2739
Liczba wydanych kart: 1641
 59.91%
brak42.15%43.93%45.71%47.49%49.27%51.05%52.83%54.61%56.39%58.17% 
danych43.92%45.70%47.48%49.26%51.04%52.82%54.60%56.38%58.16%59.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 5, Parchowo 1397 942 942 929 67.43
2 Wiejski Dom Kultury, Nakla 16 750 411 411 405 54.80
3 Budynek po byłej szkole, Chośnica 7 247 116 116 116 46.96
4 Sala wiejska, Żukówko 17A 345 172 172 172 49.86
=   2739  1641  1641  1622  59.91