Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / przeworski ...
przeworski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 80484
Powierzchnia: 698.35 km2
Zaludnienie: 115 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 69
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 69
Liczba uprawnionych do głosowania: 63138
Liczba wydanych kart: 34281
 54.30%
brak47.47%48.58%49.69%50.80%51.91%53.02%54.13%55.24%56.35%57.46% 
danych48.57%49.68%50.79%51.90%53.01%54.12%55.23%56.34%57.45%58.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181402 Adamówka, gm. 3320 1582 1582 1568 47.65
181403 Gać, gm. 3629 1911 1911 1889 52.66
181404 Jawornik Polski, gm. 3904 2031 2031 2013 52.02
181405 Kańczuga, gm. 10139 4814 4814 4767 47.48
181406 Przeworsk, gm. 11479 6722 6722 6668 58.56
181401 Przeworsk, m. 13082 7629 7625 7532 58.32
181407 Sieniawa, gm. 5532 2955 2955 2927 53.42
181408 Tryńcza, gm. 6408 3486 3486 3463 54.40
181409 Zarzecze, gm. 5645 3151 3151 3106 55.82
  przeworski 63138 34281 34277 33933 54.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 18631 10502 10498 10379 56.37
2 Wieś 44507 23779 23779 23554 53.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10853 5524 5524 5470 50.90
2 od 5 001 do 10 000 17585 9592 9592 9496 54.55
3 od 10 001 do 20 000 34700 19165 19161 18967 55.23
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00