Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / przemyski ...
przemyski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 74124
Powierzchnia: 1213.73 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 85
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 85
Liczba uprawnionych do głosowania: 57734
Liczba wydanych kart: 29711
 51.46%
brak44.18%45.26%46.34%47.42%48.50%49.58%50.66%51.74%52.82%53.90% 
danych45.25%46.33%47.41%48.49%49.57%50.65%51.73%52.81%53.89%54.98% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181301 Bircza, gm. 5388 2777 2777 2756 51.54
181302 Dubiecko, gm. 7672 3610 3610 3573 47.05
181303 Fredropol, gm. 4420 2128 2128 2102 48.14
181304 Krasiczyn, gm. 3771 1948 1948 1934 51.66
181305 Krzywcza, gm. 3936 1953 1953 1928 49.62
181306 Medyka, gm. 5087 2778 2778 2755 54.61
181307 Orły, gm. 6650 3535 3535 3506 53.16
181308 Przemyśl, gm. 7556 4036 4036 3996 53.41
181309 Stubno, gm. 3155 1394 1394 1385 44.18
181310 Żurawica, gm. 10099 5552 5550 5480 54.98
  przemyski 57734 29711 29709 29415 51.46
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Wieś 57734 29711 29709 29415 51.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6926 3342 3342 3319 48.25
2 od 5 001 do 10 000 40709 20817 20817 20616 51.14
3 od 10 001 do 20 000 10099 5552 5550 5480 54.98
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00