Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / dębicki ...
dębicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 135098
Powierzchnia: 776.36 km2
Zaludnienie: 174 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 103
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 103
Liczba uprawnionych do głosowania: 106418
Liczba wydanych kart: 62186
 58.44%
brak50.18%51.22%52.26%53.30%54.34%55.38%56.42%57.46%58.50%59.54% 
danych51.21%52.25%53.29%54.33%55.37%56.41%57.45%58.49%59.53%60.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180302 Brzostek, gm. 10212 5515 5515 5468 54.01
180303 Czarna, gm. 9935 5800 5799 5751 58.38
180304 Dębica, gm. 18894 10835 10833 10750 57.35
180301 Dębica, m. 38692 23423 23418 23147 60.54
180305 Jodłowa, gm. 4378 2197 2197 2168 50.18
180306 Pilzno, gm. 13697 8262 8262 8176 60.32
180307 Żyraków, gm. 10610 6154 6154 6114 58.00
  dębicki 106418 62186 62178 61574 58.44
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 45158 27273 27268 26953 60.39
2 Wieś 61260 34913 34910 34621 56.99
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 4378 2197 2197 2168 50.18
3 od 10 001 do 20 000 44454 25731 25730 25509 57.88
4 od 20 001 do 50 000 57586 34258 34251 33897 59.49
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00