Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / warszawski zachodni / Stare Babice, gm.
Stare Babice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 15560
Powierzchnia: 63.49 km2
Zaludnienie: 245 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 12090
Liczba wydanych kart: 7784
 64.38%
brak57.36%58.67%59.98%61.29%62.60%63.91%65.22%66.53%67.84%69.15% 
danych58.66%59.97%61.28%62.59%63.90%65.21%66.52%67.83%69.14%70.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Rechablilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 10, Blizne Jasińskiego 1486 1059 1059 1045 71.27
2 Szkoła Podstawowa, ul.Polna 40, Stare Babice 1504 1036 1035 1020 68.88
3 Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40, Stare Babice 2046 1316 1315 1296 64.32
4 Szkoła Podstawowa, ul.Polna 40, Stare Babice 1533 962 962 953 62.75
5 Klub Sport "Naprzód", ul.Białej Góry 4, Zielonki Wieś 1586 1127 1127 1105 71.06
6 Gimnazjum, ul.Akacjowa 12, Koczargi Stare 1072 660 660 655 61.57
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży 1418 846 846 838 59.66
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Warszawska 697, Borzęcin Duży 1445 778 778 772 53.84
=   12090  7784  7782  7684  64.38