Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / sierpecki ...
sierpecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 54361
Powierzchnia: 852.89 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 42583
Liczba wydanych kart: 21630
 50.79%
brak45.95%46.95%47.95%48.95%49.95%50.95%51.95%52.95%53.95%54.95% 
danych46.94%47.94%48.94%49.94%50.94%51.94%52.94%53.94%54.94%55.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142702 Gozdowo, gm. 4678 2150 2150 2119 45.96
142703 Mochowo, gm. 4765 2268 2268 2234 47.60
142704 Rościszewo, gm. 3350 1874 1873 1853 55.94
142705 Sierpc, gm. 5436 2507 2506 2470 46.12
142701 Sierpc, m. 15269 8133 8131 8052 53.26
142706 Szczutowo, gm. 3667 1763 1763 1733 48.08
142707 Zawidz, gm. 5418 2935 2935 2911 54.17
  sierpecki 42583 21630 21626 21372 50.79
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15269 8133 8131 8052 53.26
2 Wieś 27314 13497 13495 13320 49.41
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7017 3637 3636 3586 51.83
2 od 5 001 do 10 000 20297 9860 9859 9734 48.58
3 od 10 001 do 20 000 15269 8133 8131 8052 53.26
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00