Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / przysuski ...
przysuski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 44838
Powierzchnia: 800.68 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 36177
Liczba wydanych kart: 21250
 58.74%
brak49.81%51.52%53.23%54.94%56.65%58.36%60.07%61.78%63.49%65.20% 
danych51.51%53.22%54.93%56.64%58.35%60.06%61.77%63.48%65.19%66.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142301 Borkowice, gm. 3790 1888 1888 1842 49.82
142302 Gielniów, gm. 4006 2341 2341 2302 58.44
142303 Klwów, gm. 2955 1854 1854 1831 62.74
142304 Odrzywół, gm. 3443 2303 2303 2286 66.89
142305 Potworów, gm. 3351 1867 1867 1845 55.71
142306 Przysucha, gm. 10677 6181 6180 6118 57.89
142307 Rusinów, gm. 3565 2335 2334 2307 65.50
142308 Wieniawa, gm. 4390 2481 2481 2468 56.51
  przysuski 36177 21250 21248 20999 58.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 6596 3895 3895 3857 59.05
2 Wieś 29581 17355 17353 17142 58.67
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 21110 12588 12587 12413 59.63
2 od 5 001 do 10 000 4390 2481 2481 2468 56.51
3 od 10 001 do 20 000 10677 6181 6180 6118 57.89
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00