Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / kozienicki ...
kozienicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 63215
Powierzchnia: 916.96 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 55
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 52164
Liczba wydanych kart: 29273
 56.12%
brak51.97%52.74%53.51%54.28%55.05%55.82%56.59%57.36%58.13%58.90% 
danych52.73%53.50%54.27%55.04%55.81%56.58%57.35%58.12%58.89%59.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140701 Garbatka-Letnisko, gm. 4878 2743 2743 2717 56.23
140702 Głowaczów, gm. 6270 3336 3335 3302 53.21
140703 Gniewoszów, gm. 3445 1827 1827 1803 53.03
140704 Grabów nad Pilicą, gm. 3179 1758 1758 1756 55.30
140705 Kozienice, gm. 25426 14520 14518 14302 57.11
140706 Magnuszew, gm. 5614 3347 3347 3313 59.62
140707 Sieciechów, gm. 3352 1742 1742 1723 51.97
  kozienicki 52164 29273 29270 28916 56.12
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16231 9507 9506 9359 58.57
2 Wieś 35933 19766 19764 19557 55.01
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9976 5327 5327 5282 53.40
2 od 5 001 do 10 000 16762 9426 9425 9332 56.23
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 25426 14520 14518 14302 57.11
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00