Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / gostyniński ...
gostyniński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 47095
Powierzchnia: 615.56 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 39
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 39
Liczba uprawnionych do głosowania: 37969
Liczba wydanych kart: 19611
 51.65%
brak46.40%47.34%48.28%49.22%50.16%51.10%52.04%52.98%53.92%54.86% 
danych47.33%48.27%49.21%50.15%51.09%52.03%52.97%53.91%54.85%55.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140402 Gostynin, gm. 9739 4781 4781 4720 49.09
140401 Gostynin, m. 15618 8706 8704 8566 55.74
140403 Pacyna, gm. 3184 1531 1530 1508 48.08
140404 Sanniki, gm. 5234 2647 2647 2613 50.57
140405 Szczawin Kośc., gm. 4194 1946 1946 1922 46.40
  gostyniński 37969 19611 19608 19329 51.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15618 8706 8704 8566 55.74
2 Wieś 22351 10905 10904 10763 48.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3184 1531 1530 1508 48.08
2 od 5 001 do 10 000 9428 4593 4593 4535 48.72
3 od 10 001 do 20 000 25357 13487 13485 13286 53.19
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00