Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / garwoliński / Żelechów, gm.
Żelechów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8713
Powierzchnia: 87.64 km2
Zaludnienie: 99 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6736
Liczba wydanych kart: 4157
 61.71%
brak56.68%57.45%58.22%58.99%59.76%60.53%61.30%62.07%62.84%63.61% 
danych57.44%58.21%58.98%59.75%60.52%61.29%62.06%62.83%63.60%64.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Żelechowie, ul. Ogrodowa 3, Żelechów 1508 964 964 949 63.93
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul.Traugutta 5, Żelechów 1815 1141 1141 1130 62.87
3 Klub Strażaka w Żelechowie, ul. Kościuszki 27, Żelechów 1150 669 669 660 58.17
4 Zespół Szkół w Starym Goniwilku, Stary Goniwilk 41, Stary Goniwilk 763 485 484 472 63.56
5 Zespół Szkół w Stefanowie, Stefanów 108, Stefanów 1025 610 610 608 59.51
6 Zespół Szkół w Starym Kębłowie, Stary Kębłów 23, Stary Kębłów 475 288 288 283 60.63
=   6736  4157  4156  4102  61.71