Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / garwoliński / Trojanów, gm.
Trojanów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7785
Powierzchnia: 151.01 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6111
Liczba wydanych kart: 3651
 59.74%
brak56.68%57.45%58.22%58.99%59.76%60.53%61.30%62.07%62.84%63.61% 
danych57.44%58.21%58.98%59.75%60.52%61.29%62.06%62.83%63.60%64.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Trojanów 161, Trojanów 1210 699 699 690 57.77
2 Zespół Szkół, Życzyn 55A, Życzyn 1219 649 649 646 53.24
3 Szkoła Podstawowa, Więcków 43, Więcków 394 240 240 239 60.91
4 Zespół Szkół Podebłocie, Podebłocie 109, Podebłocie 825 485 485 477 58.79
5 Zespół Szkół, Korytnica 106, Korytnica 692 418 418 412 60.40
6 Szkoła Podstawowa, Wola Korycka Górna36, Wola Korycka Górna 645 426 426 423 66.05
7 Budynek po Szkole Podstawowej Mroków, Mroków 37, Mroków 372 257 257 255 69.09
8 Szkoła Podstawowa, Dudki 43, Dudki 478 313 313 311 65.48
9 Budynek po Szkole Podstawowej, Kozice 116, Kozice 276 164 164 162 59.42
=   6111  3651  3651  3615  59.74