Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / garwoliński / Sobolew, gm.
Sobolew, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8420
Powierzchnia: 94.83 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6448
Liczba wydanych kart: 3768
 58.44%
brak56.68%57.45%58.22%58.99%59.76%60.53%61.30%62.07%62.84%63.61% 
danych57.44%58.21%58.98%59.75%60.52%61.29%62.06%62.83%63.60%64.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Liceum Ogólnokształcące, ul.Kościuszki 19, Sobolew 1221 699 699 692 57.25
2 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, ul.Kościuszki 17, Sobolew 1708 914 914 893 53.51
3 Szkoła Podstawowa, Kaleń Drugi 65, Kaleń Drugi 500 290 290 283 58.00
4 Szkoła Podstawowa, Sokół 48, Sokół 489 294 294 290 60.12
5 Zespół Szkół, Gończyce 106, Gończyce 2026 1299 1299 1285 64.12
6 Szkoła Podstawowa, Godzisz 4, Godzisz 504 272 272 262 53.97
=   6448  3768  3768  3705  58.44