Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / garwoliński / Łaskarzew, gm.
Łaskarzew, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5473
Powierzchnia: 87.53 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4162
Liczba wydanych kart: 2411
 57.93%
brak56.68%57.45%58.22%58.99%59.76%60.53%61.30%62.07%62.84%63.61% 
danych57.44%58.21%58.98%59.75%60.52%61.29%62.06%62.83%63.60%64.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Wola Łaskarzewska 88, Wola Łaskarzewska 1032 625 625 613 60.56
2 Zespół Szkół w Izdebnie, Izdebno 1, Izdebno 500 275 275 275 55.00
3 Zespół Szkół w Starym Pilczynie, Stary Pilczyn 34, Stary Pilczyn 1519 899 899 892 59.18
4 Szkoła Podstawowa w Starym Helenowie, Stary Helenów 30, Stary Helenów 548 295 295 291 53.83
5 Szkoła Podstawowa w Krzywdzie, Krzywda 27A, Krzywda 563 317 317 310 56.31
=   4162  2411  2411  2381  57.93