Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / garwoliński / Łaskarzew, m.
Łaskarzew, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4978
Powierzchnia: 15.35 km2
Zaludnienie: 324 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3833
Liczba wydanych kart: 2304
 60.11%
brak56.68%57.45%58.22%58.99%59.76%60.53%61.30%62.07%62.84%63.61% 
danych57.44%58.21%58.98%59.75%60.52%61.29%62.06%62.83%63.60%64.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23, Łaskarzew 1483 865 865 857 58.33
2 Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13, Łaskarzew 1503 934 934 925 62.14
3 Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23, Łaskarzew 847 505 505 492 59.62
=   3833  2304  2304  2274  60.11