Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / białobrzeski ...
białobrzeski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 34297
Powierzchnia: 639.28 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 26927
Liczba wydanych kart: 15364
 57.06%
brak50.11%51.14%52.17%53.20%54.23%55.26%56.29%57.32%58.35%59.38% 
danych51.13%52.16%53.19%54.22%55.25%56.28%57.31%58.34%59.37%60.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
140101 Białobrzegi, gm. 8236 4973 4973 4938 60.38
140102 Promna, gm. 4699 2657 2657 2630 56.54
140103 Radzanów, gm. 3041 1792 1792 1773 58.93
140104 Stara Błotnica, gm. 4014 2271 2271 2207 56.58
140105 Stromiec, gm. 4510 2260 2260 2215 50.11
140106 Wyśmierzyce, gm. 2427 1411 1411 1402 58.14
  białobrzeski 26927 15364 15364 15165 57.06
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 8491 5157 5157 5120 60.73
2 Wieś 18436 10207 10207 10045 55.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5468 3203 3203 3175 58.58
2 od 5 001 do 10 000 13223 7188 7188 7052 54.36
3 od 10 001 do 20 000 8236 4973 4973 4938 60.38
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00