Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / zgierski ...
zgierski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 160402
Powierzchnia: 853.71 km2
Zaludnienie: 187 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 105
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 105
Liczba uprawnionych do głosowania: 131624
Liczba wydanych kart: 73493
 55.84%
brak50.61%51.62%52.63%53.64%54.65%55.66%56.67%57.68%58.69%59.70% 
danych51.61%52.62%53.63%54.64%55.65%56.66%57.67%58.68%59.69%60.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
102004 Aleksandrów Łódzki, gm. 22432 12688 12687 12516 56.56
102005 Głowno, gm. 3932 1990 1990 1962 50.61
102001 Głowno, m. 12399 6519 6513 6452 52.58
102006 Ozorków, gm. 5546 3227 3227 3189 58.19
102002 Ozorków, m. 16633 8696 8696 8613 52.28
102007 Parzęczew, gm. 4030 2193 2193 2177 54.42
102008 Stryków, gm. 9881 5410 5408 5360 54.75
102009 Zgierz, gm. 9943 6026 6014 5953 60.61
102003 Zgierz, m. 46828 26744 26731 26411 57.11
  zgierski 131624 73493 73459 72633 55.84
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 96184 53498 53478 52867 55.62
2 Wieś 35440 19995 19981 19766 56.42
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7962 4183 4183 4139 52.54
2 od 5 001 do 10 000 5546 3227 3227 3189 58.19
3 od 10 001 do 20 000 32223 17955 17935 17765 55.72
4 od 20 001 do 50 000 39065 21384 21383 21129 54.74
5 od 50 001 do 100 000 46828 26744 26731 26411 57.11
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00