Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / radomszczański ...
radomszczański
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 118706
Powierzchnia: 1442.78 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 85
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 85
Liczba uprawnionych do głosowania: 95367
Liczba wydanych kart: 49740
 52.16%
brak45.45%46.83%48.21%49.59%50.97%52.35%53.73%55.11%56.49%57.87% 
danych46.82%48.20%49.58%50.96%52.34%53.72%55.10%56.48%57.86%59.25% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101202 Dobryszyce, gm. 3267 1687 1687 1669 51.64
101203 Gidle, gm. 5346 2531 2531 2493 47.34
101204 Gomunice, gm. 4710 2640 2640 2596 56.05
101205 Kamieńsk, gm. 4784 2830 2829 2794 59.16
101206 Kobiele Wielkie, gm. 3605 1693 1692 1672 46.96
101207 Kodrąb, gm. 3873 1918 1918 1888 49.52
101208 Lgota Wielka, gm. 3464 1778 1778 1726 51.33
101209 Ładzice, gm. 3870 1868 1868 1836 48.27
101210 Masłowice, gm. 3618 1761 1761 1743 48.67
101211 Przedbórz, gm. 6246 3315 3312 3262 53.07
101212 Radomsko, gm. 4471 2295 2295 2264 51.33
101201 Radomsko, m. 39351 21322 21321 21060 54.18
101213 Wielgomłyny, gm. 3976 1927 1927 1906 48.47
101214 Żytno, gm. 4786 2175 2175 2147 45.45
  radomszczański 95367 49740 49734 49056 52.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 45746 25056 25052 24736 54.77
2 Wieś 49621 24684 24682 24320 49.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 25673 12632 12631 12440 49.20
2 od 5 001 do 10 000 30343 15786 15782 15556 52.03
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 39351 21322 21321 21060 54.18
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00