Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / piotrkowski / Aleksandrów, gm.
Aleksandrów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4537
Powierzchnia: 144.02 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3879
Liczba wydanych kart: 2207
 56.90%
brak49.88%51.07%52.26%53.45%54.64%55.83%57.02%58.21%59.40%60.59% 
danych51.06%52.25%53.44%54.63%55.82%57.01%58.20%59.39%60.58%61.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Aleksandrów 40, Aleksandrów 1087 579 578 575 53.27
2 Szkoła Podstawowa, Dąbrowa nad Czarną 60, Dąbrowa nad Czarną 1030 573 573 569 55.63
3 Szkoła Podstawowa, Dąbrówka 59, Dąbrówka 596 344 344 338 57.72
4 Remiza OSP, Ciechomin 46A, Ciechomin 560 332 332 330 59.29
5 Szkoła Podstawowa, Skotniki 4, Skotniki 606 379 379 376 62.54
=   3879  2207  2206  2188  56.90