Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / łaski / Łask, gm.
Łask, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 28441
Powierzchnia: 146.91 km2
Zaludnienie: 193 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 23108
Liczba wydanych kart: 12381
 53.58%
brak50.22%50.72%51.22%51.72%52.22%52.72%53.22%53.72%54.22%54.72% 
danych50.71%51.21%51.71%52.21%52.71%53.21%53.71%54.21%54.71%55.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Narutowicza 28, 98-100 Łask 1612 935 935 917 58.00
2 Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Berlinga 1, 98-100 Łask 1065 647 647 629 60.75
3 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Batorego 31, 98-100 Łask 1568 823 822 816 52.49
4 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Szkolna 2, 98-100 Łask 1766 1029 1029 1010 58.27
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask 1687 1000 1000 985 59.28
6 Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 1982 1146 1146 1131 57.82
7 Liga Obrony Kraju, ul. Żeromskiego 14, 98-100 Łask 1546 773 773 762 50.00
8 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 2013 1081 1081 1065 53.70
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 1789 1002 1002 980 56.01
10 Szkoła Podstawowa w Okupie, Okup Mały, ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask 1126 515 515 504 45.74
11 Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask 501 237 237 237 47.31
12 Szkoła Podstawowa w Łopatkach, Łopatki 24, 98-100 Łask 751 348 348 339 46.34
13 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask 780 396 396 389 50.77
14 Szkoła Podstawowa w Teodorach, Teodory 62, 98-100 Łask 1173 636 636 632 54.22
15 Sala OSP w Anielinie, Anielin 37, 98-100 Łask 326 143 143 139 43.87
16 Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 98-100 Łask 2007 1000 1000 989 49.83
17 Szkoła Podstawowa w Bałuczu, Bałucz 32, 98-100 Łask 1210 565 565 549 46.69
18 SP ZOZ, ul. Warszawska 62, 98-100 Łask 206 105 105 103 50.97
=   23108  12381  12380  12176  53.58