Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / ząbkowicki ...
ząbkowicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 68905
Powierzchnia: 801.75 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 66
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 66
Liczba uprawnionych do głosowania: 56182
Liczba wydanych kart: 26811
 47.72%
brak42.11%43.01%43.91%44.81%45.71%46.61%47.51%48.41%49.31%50.21% 
danych43.00%43.90%44.80%45.70%46.60%47.50%48.40%49.30%50.20%51.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022401 Bardo, gm. 4604 2228 2228 2189 48.39
022402 Ciepłowody, gm. 2550 1074 1074 1058 42.12
022403 Kamieniec Ząbkowicki, gm. 7041 3337 3337 3290 47.39
022404 Stoszowice, gm. 4607 2101 2101 2070 45.60
022405 Ząbkowice Śląskie, gm. 18623 9512 9509 9400 51.08
022406 Ziębice, gm. 14778 6668 6668 6607 45.12
022407 Złoty Stok, gm. 3979 1891 1891 1868 47.52
  ząbkowicki 56182 26811 26808 26482 47.72
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25813 13012 13009 12879 50.41
2 Wieś 30369 13799 13799 13603 45.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6529 2965 2965 2926 45.41
2 od 5 001 do 10 000 16252 7666 7666 7549 47.17
3 od 10 001 do 20 000 14778 6668 6668 6607 45.12
4 od 20 001 do 50 000 18623 9512 9509 9400 51.08
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00