Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / świdnicki ...
świdnicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 160414
Powierzchnia: 742.89 km2
Zaludnienie: 215 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 99
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 99
Liczba uprawnionych do głosowania: 129757
Liczba wydanych kart: 66112
 50.95%
brak46.15%47.08%48.01%48.94%49.87%50.80%51.73%52.66%53.59%54.52% 
danych47.07%48.00%48.93%49.86%50.79%51.72%52.65%53.58%54.51%55.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021903 Dobromierz, gm. 4405 2033 2033 2003 46.15
021904 Jaworzyna Śląska, gm. 8198 3805 3805 3748 46.41
021905 Marcinowice, gm. 5095 2471 2471 2443 48.50
021906 Strzegom, gm. 21904 10570 10570 10443 48.26
021907 Świdnica, gm. 12795 6193 6193 6116 48.40
021901 Świdnica, m. 48779 27034 27032 26723 55.42
021902 Świebodzice, m. 18610 9138 9138 8994 49.10
021908 Żarów, gm. 9971 4868 4865 4796 48.82
  świdnicki 129757 66112 66107 65266 50.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 90848 48035 48030 47429 52.87
2 Wieś 38909 18077 18077 17837 46.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 9500 4504 4504 4446 47.41
3 od 10 001 do 20 000 30964 14866 14863 14660 48.01
4 od 20 001 do 50 000 40514 19708 19708 19437 48.64
5 od 50 001 do 100 000 48779 27034 27032 26723 55.42
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00