Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / oleśnicki / Dobroszyce, gm.
Dobroszyce, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6216
Powierzchnia: 131.74 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4821
Liczba wydanych kart: 2322
 48.16%
brak41.52%43.02%44.52%46.02%47.52%49.02%50.52%52.02%53.52%55.02% 
danych43.01%44.51%46.01%47.51%49.01%50.51%52.01%53.51%55.01%56.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Gminne, ul. Parkowa 3, Dobroszyce 1988 1135 1135 1123 57.09
2 Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko, ul. Parkowa 14,Dobroszyce 1634 709 709 705 43.39
3 Szkoła Podstawowa, Dobrzeń 9A. Dobrzeń 1199 478 478 475 39.87
=   4821  2322  2322  2303  48.16