Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / legnicki / Miłkowice, gm.
Miłkowice, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6206
Powierzchnia: 86.37 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 4970
Liczba wydanych kart: 2602
 52.35%
brak43.25%44.28%45.31%46.34%47.37%48.40%49.43%50.46%51.49%52.52% 
danych44.27%45.30%46.33%47.36%48.39%49.42%50.45%51.48%52.51%53.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Środowiskowa, Gniewomirowice nr 31 349 167 167 165 47.85
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Grzymalin nr 50 447 236 236 230 52.80
3 Restauracja ''Tatarak", Jakuszów nr 43 544 270 270 267 49.63
4 Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół, ul. II Armii Wojska Polskiego 75, Miłkowice 1535 802 802 792 52.25
5 Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 68, Rzeszotary 780 427 427 424 54.74
6 Świetlica Środowiskowa, Ulesie nr 99 569 277 277 275 48.68
7 Świetlica Wiejska w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Siedliska nr 6 422 246 246 241 58.29
8 Świetlica Klubu Sportowego "Iskra", ul. Polna 9, Kochlice 324 177 177 177 54.63
=   4970  2602  2602  2571  52.35