Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / legnicki / Krotoszyce, gm.
Krotoszyce, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3062
Powierzchnia: 67.59 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2427
Liczba wydanych kart: 1205
 49.65%
brak43.25%44.28%45.31%46.34%47.37%48.40%49.43%50.46%51.49%52.52% 
danych44.27%45.30%46.33%47.36%48.39%49.42%50.45%51.48%52.51%53.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul.Piastowska 44A, Krotoszyce 1139 602 602 592 52.85
2 Świetlica Wiiejska, Winnica 37 A 401 242 242 240 60.35
3 Szkoła Podstawowa, Kościelec 9 887 361 361 359 40.70
=   2427  1205  1205  1191  49.65