Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / jeleniogórski ...
jeleniogórski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 63803
Powierzchnia: 628.21 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 55518
Liczba wydanych kart: 29318
 52.81%
brak46.11%47.95%49.79%51.63%53.47%55.31%57.15%58.99%60.83%62.67% 
danych47.94%49.78%51.62%53.46%55.30%57.14%58.98%60.82%62.66%64.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020605 Janowice Wielkie, gm. 3591 1741 1741 1725 48.48
020606 Jeżów Sudecki, gm. 5250 2596 2595 2571 49.45
020601 Karpacz, m. 5543 3575 3571 3537 64.50
020602 Kowary, m. 9684 4950 4948 4896 51.12
020607 Mysłakowice, gm. 8119 4005 4003 3957 49.33
020603 Piechowice, m. 5417 2882 2881 2852 53.20
020608 Podgórzyn, gm. 6739 3561 3561 3525 52.84
020609 Stara Kamienica, gm. 4233 1952 1952 1928 46.11
020604 Szklarska Poręba, m. 6942 4056 4056 4019 58.43
  jeleniogórski 55518 29318 29308 29010 52.81
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27586 15463 15456 15304 56.05
2 Wieś 27932 13855 13852 13706 49.60
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 9134 5316 5312 5262 58.20
2 od 5 001 do 10 000 28581 15047 15045 14895 52.65
3 od 10 001 do 20 000 17803 8955 8951 8853 50.30
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00