Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / górowski / Niechlów, gm.
Niechlów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5158
Powierzchnia: 151.98 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3988
Liczba wydanych kart: 1691
 42.40%
brak40.63%41.03%41.43%41.83%42.23%42.63%43.03%43.43%43.83%44.23% 
danych41.02%41.42%41.82%42.22%42.62%43.02%43.42%43.82%44.22%44.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Strażaka, Siciny 1270 519 519 519 40.87
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9, Niechlów 1033 470 470 460 45.50
3 Świetlica Wiejska, Szaszorowice 919 368 368 366 40.04
4 Dom Pomocy Społecznej, Wroniniec 59 766 334 334 330 43.60
=   3988  1691  1691  1675  42.40