Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / górowski / Jemielno, gm.
Jemielno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3164
Powierzchnia: 123.8 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2482
Liczba wydanych kart: 1062
 42.79%
brak40.63%41.03%41.43%41.83%42.23%42.63%43.03%43.43%43.83%44.23% 
danych41.02%41.42%41.82%42.22%42.62%43.02%43.42%43.82%44.22%44.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury, Luboszyce 15 1007 436 436 431 43.30
2 Urząd Gminy, Jemielno 81 824 361 361 357 43.81
3 Świetlica Wiejska, Psary 44 651 265 265 262 40.71
=   2482  1062  1062  1050  42.79