Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / dzierżoniowski ...
dzierżoniowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 105323
Powierzchnia: 478.72 km2
Zaludnienie: 220 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 72
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 72
Liczba uprawnionych do głosowania: 86899
Liczba wydanych kart: 42353
 48.74%
brak45.16%45.90%46.64%47.38%48.12%48.86%49.60%50.34%51.08%51.82% 
danych45.89%46.63%47.37%48.11%48.85%49.59%50.33%51.07%51.81%52.56% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020201 Bielawa, m. 26251 12386 12384 12218 47.18
020205 Dzierżoniów, gm. 7738 3764 3764 3731 48.64
020202 Dzierżoniów, m. 28763 15107 15102 14946 52.52
020206 Łagiewniki, gm. 6153 2779 2779 2748 45.17
020207 Niemcza, gm. 4908 2304 2304 2291 46.94
020203 Pieszyce, m. 7744 3556 3555 3506 45.92
020204 Piława Górna, m. 5342 2457 2457 2430 45.99
  dzierżoniowski 86899 42353 42345 41870 48.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 70820 34780 34772 34369 49.11
2 Wieś 16079 7573 7573 7501 47.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 31885 14860 14859 14706 46.61
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 55014 27493 27486 27164 49.97
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00