Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie ...
warmińsko-mazurskie
Statystyka
Liczba mieszkańców: 1437359
Powierzchnia: 24191.96 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 1125908
Liczba obwodów: 1011
 

      powiat  
 
      miasto na prawach powiatu  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny948261
Szpital3621
Zakład karny50
Areszt śledczy72
Zakład pomocy społecznej138
Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego20
razem 1011 292

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . .
Teryt Powiat Liczba
obwodów uprawnionych
280100bartoszycki37 49778
280200braniewski35 34300
280300działdowski52 51798
286101Elbląg, m.62 94815
280400elbląski42 45016
280500ełcki52 66705
280600giżycki41 45539
281800gołdapski22 21996
280700iławski62 73285
280800kętrzyński51 53643
280900lidzbarski31 33868
281000mrągowski34 39819
281100nidzicki30 26536
281200nowomiejski31 34111
281300olecki28 27027
286201Olsztyn, m.95 131160
281400olsztyński109 92383
281500ostródzki78 83382
281600piski43 45509
281700szczycieński56 55356
281900węgorzewski20 19882