Państwowa Komisja Wyborcza
.
. . Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej . .
. .
. . . . . .
Nazwa Państwowa Komisja Wyborcza 
Miejscowość Warszawa 
Adres Warszawa, ul. Wiejska 10, III p. 
Telefon 0-22 695 26 33, 0-22 625 06 17 

. . Skład Państwowej Komisji Wyborczej . .
. .
. . . . . . .
Lp Nazwisko i imiona Stanowisko Tytuł
 1JAWORSKI Stefan J. Przewodniczący Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 2KACPRZAK Jan Zastępca Przewodniczącego Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 3KOSMAL Stanisław Zastępca Przewodniczącego Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku  
 4GRZELKA Maria Członek  sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku  
 5KISIELEWICZ Andrzej Członek  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 6MĄCZYŃSKI Andrzej Członek  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 7NIEMCEWICZ Janusz Członek  sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 8RYMS Włodzimierz Członek  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 9ZABŁOCKI Stanisław Członek  sędzia Sądu Najwyższego